ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СА „Д. А. ЦЕНОВ”
Автор: Чиприянов, Михаил; Асенов, Анатолий; Стоянова, Станислава; Chipriyanov, Mihail; Assenov, Anatoliy; Stoyanova, Stanislava
Резюме: Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в СА „Д. А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеббазираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д. А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „магистър”, дистанционна форма. The main objective of the project is to study the possibilities for the future development of distance learning Master’s degree programmes at D. A. Tsenov Academy of Economics. To achieve this, the following has to be done: forming a clear picture of the demand for graduates; identifying opportunities for improving the quality of the elements of the educational process; drawing up proposals for future development and improvement of the VJL Web-based learning system; defining a vision of D. A. Tsenov Academy of Economics’ market behaviour in terms of distance learning Master’s degree programmes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1817
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
477_split_17_2012.swf 413.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов