ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

DSpace/Manakin хранилище

ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ГЛОБАЛНИЯТ ВАЛУТЕН ПАЗАР И РЕЗЕРВНИТЕ ВАЛУТИ – МАКРОФИНАНСОВИ АСПЕКТИ
Автор: Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey
Резюме: Обект на изследване в студията е валутният пазар, а предмет – факторите за влияние върху обменните курсове на водещите световни резервни валути. Във фокуса на анализа е тезата за нарастващата роля на резервните валути за експанзията на сделките на валутните пазари при запазване на тяхната способност да ребалансират диспропорциите в търговските потоци чрез механизма на плаващите валутни курсове. Целта на студията е да представи актуалната гледна точка за оценка на факторите, влияещи върху обменните курсове на световните резервни валути, явяващи се и основа на преобладаващия обем от сделки на световните валутни пазари. The object of research in this study is the foreign exchange market, and the subject – the factors influencing the exchange rates of the leading world reserve currencies. The analysis focuses on the thesis of the increasing role of reserve currencies for the expansion of the transactions on the foreign exchange markets while preserving their ability to rebalance budgetary imbalances in trade flows through the mechanism of floating exchange rates. The aim of this study is to present the up-to-date perspective on evaluation of the factors influencing the exchange rates of the global reserve currencies that are also the basis of the predominant volume of transactions on the global currency markets.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1819
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
119_split_22_2015.swf 1.152Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов