КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КЛАУД БАЗИРАНО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИ
Автор: Емилова, Петя; Попов, Веселин; Тачев, Теодор; Emilova, Petya; Popov, Veselin; Tachev, Teodor
Резюме: Целта на настоящата студия е да се изследва потенциалът на технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 за превръщане на електронното обучение (ЕО) в ефективна за българските организации бизнес практика. За постигането на тази цел авторският екип решава следните задачи: изследване на социално- икономическите аспекти на ЕО и използването на облачните изчисления и Web 2.0 в обучение; анализ на модели за клауд базирано ЕО; проучване на текущото състояние на ЕО в България и перспективите за неговото превръщане в ефективна бизнес практика; предложение на авторов модел за клауд базирано ЕО, подходящ за нуждите и особеностите на българските организации. Изследователската теза на изследването е, че технологиите на облачните изчисления и Web 2.0 притежават значителен и многоаспектен (технологичен, икономически и социален) потенциал за превръщане на ЕО в ефективна практика за бизнес. За тази цел българските организации могат да адаптират различни стратегии и модели. The purpose of this study is to examine the potential of the technologies of cloud computing and Web 2.0 for turning e- learning into an effective business practice for Bulgarian organizations. To achieve this objective, the authors solved the following tasks: studying the socio-economic aspects of e-learning and the use of cloud computing and Web 2.0 in education; analyzing cloud-based e-learning models; examining the current status of e-learning in Bulgaria and the prospects for turning it into an effective business practice; proposing an authors’ model for cloud-based elearning, suitable for the needs and peculiarities of Bulgarian organizations. The research thesis of the study is that cloud computing and Web 2.0 technologies have significant and multifaceted (technical, economic and social) potential for turning e-learning into an efficient business practice. For this purpose, Bulgarian organizations can adapt different strategies and models.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1825
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
65_split_almanah_23_2016.swf 590.4Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов