СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: СИГНАЛНИ ПАРАМЕТРИ НА СКРИТАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ
Author: Димитрова, Теодора; Dimitrova, Teodora
Abstract: Глобалната финансово-икономическа криза след началото на настоящия век предизвика възникването и разрушителното действие на редица катаклизми по отношение и на държавната финансова политика. Разривите в държавните бюджети, крайно неадекватният социален обществен статус и влошаването на основните макропоказатели, измерващи „пулса” на националната и световната икономика, за пореден път поставиха акцент върху измеренията на скритата икономика.Наличието на скрита икономика е индикативен сигнал за липсата на доверие в държавната финансова политика и неефективността на националната икономическа политика. Същевременно упражняването на скрити икономически практики влияе върху икономическия растеж, производителността, конкурентоспособността, икономическата и финансовата държавна политика. Във връзка с това основната цел на разработката е да се анализират измеренията на скритата икономика и свързаната с нея проблематика и да се изследва реалното й проявление в България, вкл. да се предложат опции за ограничаването му. The global financial and economic crisis at the beginning of this century resulted in certain cataclysms with destructive effects on the government's financial policy. Increasing government budget deficits, strikingly inadequate social status and deterioration of the basic macroeconomic indicators measuring the „pulse” of the national and world economy once again brought forward the issue of the scale of shadow economy. The presence of shadow economy is an indicator for the lack of trust in government's financial policy and the inefficiency of the national economic policy. At the same time shadow economy practices affect negatively the economic growth, efficiency of labour, competitiveness and the economic and financial policy of the state. In this context, the main goal of the study is to analyze the extent of the shadow economy and the issues related thereto as well as to examine its actual manifestations in Bulgaria and propose measures to mitigate it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1840
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
24_split_18_2012.swf 240.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов