ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА НЕОКЛАСИЧЕСКИЯ МОДЕЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И ОРИЕНТИРАНЕ КЪМ КЕЙНСИАНСТВОТО
Автор: Лилова, Румяна; Lilova, Rumiana
Резюме: От края на 2007 г. и началото на 2008 г. световната икономика е в икономическа и финансова криза. По своя размах тя е явление с глобални последици за производството и потреблението. В този ред на мисли на преден план се поставят два важни въпроса, свързани с мястото на пазара и държавата при координирането и насочването на стопанските решения, от една страна, и със системата от мерки за преодоляване на последиците от кризисното състояние – от друга. На тази основа разработката има за цел да сравни теоретическите концепции на водещите икономически школи – неокласическа и кейнсианска, в посока на предлагани мерки за излизане от подобно състояние и поемане отново по траекторията на икономическия растеж. Since the end of 2007 and the beginning of 2008 the global economy has been in an economic and financial crisis. This is a phenomenon with global consequences for production and consumption. In this line of thought two important questions come to the foreground. They are connected with the market and the state when coordinating and guiding business decisions, on the one hand, and a system of measures for overcoming the consequences of the crisis situation – on the other. On this basis, the paper aims to compare the theoretical concepts of the leading schools of economics – neoclassical and Keynesian, in the direction of proposed measures to remedy such a situation and to take up again the path of economic growth.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1841
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
38_split_18_2012.swf 233.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов