МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

DSpace/Manakin хранилище

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
Автор: Чиприянова, Катя
Резюме: Обект на изследването са общозастрахователните дружества. Предмет на изследването са методите за оценка на резервите за предстоящи плащания и възможностите им за оценка на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания. Целта на проекта е да се направи обзор и да се систематизира научната литература по отношение на разработените методи за оценка на техническите резерви. Тезата на изследването е, че стохастичните методи дават възможност не само да се прогнозират очакваните предстоящи плащания, но и възможност за оптимизиране на тази оценка и да се изведе разпределението на резервите. Като резултат от изследването се предлага методика за оценяване на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания в съответствие с изискванията на режима Платежоспособност 2. The bject of this study is general insurance companies. The study focuses on methods for assessing the outstanding claims reserves and how they assess the risk of outstanding claims reserves insufficiency. The goal of the project is to review and systematize the scientific literature regarding the developed methods for assessing technical reserves. The study argues that the stochastic methods allow for not only predicting the expected outstanding claims but also optimizing this assessment and deriving the reserves’ distribution. As a result, the study proposes a methodology for assessing the risk of insufficient reserves for outstanding claims in accordance with the requirements of the Solvency 2 regime.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1847
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
326_split_20_2013.swf 1022.Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов