МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

DLib Repository

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Show full item record

Title: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ И РИСКА ЗА РЕЗЕРВИ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
Author: Чиприянова, Катя
Abstract: Обект на изследването са общозастрахователните дружества. Предмет на изследването са методите за оценка на резервите за предстоящи плащания и възможностите им за оценка на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания. Целта на проекта е да се направи обзор и да се систематизира научната литература по отношение на разработените методи за оценка на техническите резерви. Тезата на изследването е, че стохастичните методи дават възможност не само да се прогнозират очакваните предстоящи плащания, но и възможност за оптимизиране на тази оценка и да се изведе разпределението на резервите. Като резултат от изследването се предлага методика за оценяване на риска от недостатъчност на резервите за предстоящи плащания в съответствие с изискванията на режима Платежоспособност 2. The bject of this study is general insurance companies. The study focuses on methods for assessing the outstanding claims reserves and how they assess the risk of outstanding claims reserves insufficiency. The goal of the project is to review and systematize the scientific literature regarding the developed methods for assessing technical reserves. The study argues that the stochastic methods allow for not only predicting the expected outstanding claims but also optimizing this assessment and deriving the reserves’ distribution. As a result, the study proposes a methodology for assessing the risk of insufficient reserves for outstanding claims in accordance with the requirements of the Solvency 2 regime.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1847
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
326_split_20_2013.swf 1022.Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов