ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

DSpace/Manakin хранилище

ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИМПЛЕМЕНТИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК
Автор: Диков, Венцислав; Dikov, Ventsislav
Резюме: Мотивацията е важен фактор в обучението по чужд език. Тя се дефинира като индивидуалното отношение, желание и усилията на обучаемия. Мотивацията е необходима за постигане на по-добри езикови умения в процеса на учене и повишаване на способността за учене, като без мотивация съответно способността за учене намалява. Проведеното научно изследване имаше за цел да установи в каква степен и на кои мотивационни фактори може да се повлияе с въвеждането на съвременни технически средства и информационни технологии в процеса на обучение по чужд език. За изпълнение на тази основна цел е анализирана съществуващата теоретична база по въпроса, проведени са анкетни проучвания със студенти, разработени са системи от учебни материали и са осигурени интерактивни технически средства за обучение. Резултатите от анализа на събраните емпирични данни са обобщени в изводи, на базата на които са направени конкретни предложения за подобряване на учебния процес. Motivation is an important factor in learning a second and foreign language. It is defined as the individual attitude, desire and efforts of the learner. Motivation is essential for achieving better language skills and increasing the capacity for learning since without motivation the learning capacity decreases. The research aimed to determine to what extent and which motivational factors may be affected by the introduction of modern technical devices and information technologies in the teaching of a foreign language. To achieve this primary objective the team reviewed the existing publications in this field and conducted surveys with students, developed systems of training materials and provided interactive teaching aids. The results from the analysis of empirical data are summarized in conclusions and concrete proposals for improvement of the learning process
URI: http://hdl.handle.net/10610/1856
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
386_split_20_2013.swf 878.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов