ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ

DLib Repository

ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ

Show full item record

Title: ОСОБЕНОСТИ И ПРОБЛЕМИ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА ФИРМАТА СЪС СОБСТВЕНИ КАПИТАЛИ
Author: Ненков, Валери; Nenkov, Valeri
Abstract: Финансирането със собствени капитали е в основата на вземането на пра- вилни инвестиционни решения, ангажира банките, обезпечава нарастването на производството и паричните постъпления, укрепва позициите й на националните и международните пазари. В условията на икономическа криза, при наличието на кредитна рестрикция и ограничен достъп до капиталовия пазар, финансирането със собствени капитали на малките и средните фирми у нас е от решаващо значение за тяхното оцеляване. Просперитетът на фирмите зависи от правилното използване на всички техники за финансиране, т.е. от рационалното съчетаване на финансирането със собствени капитали и външното финансиране. Equity financing underlies the right investment decision-making, engages banks, ensures increased production and receipts, and strengthens the company’s positions on the national and international markets. Under the conditions of economic crisis and in the presence of a credit restriction and limited access to the capital market, equity financing of small and medium-sized companies in our country is crucial for their survival. A company’s prosperity depends on the appropriate use of all financing techniques, i.e. it depends on the rational combination of equity financing and external financing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1874
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
91_split_18_2012.swf 202.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов