УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

DSpace/Manakin хранилище

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
Автор: АДАМОВ, Величко
Резюме: В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че съвременното банкиране е основано върху преимуществено използване на негативна капиталова структура, при която единица собствен капитал привлича в пъти повече заемен капитал до достигане на максимални нива, отвъд които се нарушават регулаторни пропорции за финансиране на банковия бизнес. Съвсем логично обект на внимание е съобразяването на резултатите от банковата дейност и ефективността на използването на капитала с банковия риск. Успоредно с използването на финансовия лост се постига максимализация на банковата печалба. Чрез модела „Дю Понт” капиталовият мениджмънт в банката развива систематизиран измерител на ефективността на решенията за развитие ефекта на финансовия лост. На тази база се разработва оптимизационен модел на търговската банка, който позволява на банковия мениджър да взема ефективни финансови решения, които се съобразяват с пазарната капитализация и цената на дългосрочния капиталов ресурс.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1876
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
3_split_2_2014.swf 1.498Mb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов