УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

DLib Repository

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА

Show full item record

Title: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА БАНКАТА
Author: АДАМОВ, Величко
Abstract: В студията се изследват възможностите за усъвършенстване капиталовата структура на банката чрез анализ на различните комбинации на дългосрочния дълг със собствения капитал. Разсъжденията нито за миг не пренебрегват теоретичната теза, че за една банка е добре да има позитивна капиталова структура. Използваните технологии и методи обаче показват, че съвременното банкиране е основано върху преимуществено използване на негативна капиталова структура, при която единица собствен капитал привлича в пъти повече заемен капитал до достигане на максимални нива, отвъд които се нарушават регулаторни пропорции за финансиране на банковия бизнес. Съвсем логично обект на внимание е съобразяването на резултатите от банковата дейност и ефективността на използването на капитала с банковия риск. Успоредно с използването на финансовия лост се постига максимализация на банковата печалба. Чрез модела „Дю Понт” капиталовият мениджмънт в банката развива систематизиран измерител на ефективността на решенията за развитие ефекта на финансовия лост. На тази база се разработва оптимизационен модел на търговската банка, който позволява на банковия мениджър да взема ефективни финансови решения, които се съобразяват с пазарната капитализация и цената на дългосрочния капиталов ресурс.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1876
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
3_split_2_2014.swf 1.498Mb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов