АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ
Автор: ТОДОРОВ, Любомир
Резюме: В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на използваните автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка на хипотезата за статистическа значимост. Първият се използва при дълги динамични редове, като включва изчисляване на тестовите характеристики на Уолд (W), максималното правдоподобие (LR) и мултипликатора на Лагранж (LM). Вторият подход се прилага при къси редове на основата на табулирани гранични значения на коефициента на автодетерминация. В разработката е предложена схема на анализ, която е използвана при изследване на динамичните редове на основните показатели за демографското развитие на България за периода 1930 – 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1883
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
72_split_2_2014.swf 877.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов