АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

DLib Repository

АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ЗНАЧИМОСТ НА КОЕФИЦИЕНТА НА АВТОДЕТЕРМИНАЦИЯ
Author: ТОДОРОВ, Любомир
Abstract: В изследването се разглежда проблемът за оценката на статистическата значимост на коефициента на автодетерминация. Установени са свойствата на предложената оценка – изместеност, ефективност, състоятелност и изчерпателност и връзката им с дължината на реда и броя на използваните автокорелационни коефициенти. Предложени са два подхода за проверка на хипотезата за статистическа значимост. Първият се използва при дълги динамични редове, като включва изчисляване на тестовите характеристики на Уолд (W), максималното правдоподобие (LR) и мултипликатора на Лагранж (LM). Вторият подход се прилага при къси редове на основата на табулирани гранични значения на коефициента на автодетерминация. В разработката е предложена схема на анализ, която е използвана при изследване на динамичните редове на основните показатели за демографското развитие на България за периода 1930 – 2011 г.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1883
Date: 2014


Files in this item

Files Size Format View
72_split_2_2014.swf 877.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов