ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА

DSpace/Manakin хранилище

ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ДОСТАВКА НА ЕДНОРОДНА ПРОДУКЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ЛОГИСТИЧНА ВЕРИГА
Автор: НИКОЛАЕВ, Росен
Резюме: Изследвани са проблемите на математическото моделиране на дейностите, свързани с придвижването на еднородна продукция в логистична верига, а така също и на икономико-математическия анализ на възможностите за неговото оптимизиране. За целта се предлагат икономико-математически модели, целящи ефективното управление на разходите както за транспортиране, така и тези, породени от невъзможността за задоволяване потребностите на отделни потребители. Особено място е отделено на линейните и нелинейните модели, посредством които се прави опит да се формализира субективното отношение на мениджърите, породено от обективното влияние на евентуални загуби, или приоритетността им вследствие дефицитността на доставената продукция. Практическата необходимост и възможностите за приложение на предложените икономико-математически модели са представени посредством сравнителен анализ и отчитане на предимствата на едни модели над други чрез апробации на теоретичните резултати на база конкретен практически пример, което доказва тяхната практическа значимост.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1886
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
102_split_2_2014.swf 633.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов