БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА

DSpace/Manakin хранилище

БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА
Автор: Копева, Диана; Щерев, Николай; Благоев, Димитър
Резюме: Въпросите за мотивационните нагласи и изследванията в тази област са винаги актуални от гл.точка на динамиката на бизнес средата и бързата промяна в тях в това направление. Поради това съществуват мнжество предходни изследвания от теоретична, методическа и практикоприложна гл.точка, които същевременно не омаловажават актуалността на всяко следващо изследване. Съобразно горните предпоставки, настоящото проучване изследва и анализира мотивацията на служителите и ръководителите от бизнес структури и от общинската администрация. Изследването има за цел да анализира и извърши сравнителен анализ между мотивацията на ръководния персонал и служителите, заети в бизнеса и публичната администрация, както и нагласите на младите хора, обучаващи се в бизнес специалности, по отношение на тяхната бъдеща професионална реализация. Изследването е структурирано в три части, а именно: представяне на теоретичните и методически основи на мотивацията, мотивационният профил и компетентности; представяне на резултати от проведено анкетно проучване; обобщени заключения и изводи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1892
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
25_split_BU_4-2015.swf 650.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов