БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА

DLib Repository

БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА

Show full item record

Title: БИЗНЕС МОТИВАЦИОНЕН ПРОФИЛ: СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ НАГЛАСИ НА БИЗНЕСА, АДМИНИСТРАЦИЯТА И МЛАДИТЕ ХОРА
Author: Копева, Диана; Щерев, Николай; Благоев, Димитър
Abstract: Въпросите за мотивационните нагласи и изследванията в тази област са винаги актуални от гл.точка на динамиката на бизнес средата и бързата промяна в тях в това направление. Поради това съществуват мнжество предходни изследвания от теоретична, методическа и практикоприложна гл.точка, които същевременно не омаловажават актуалността на всяко следващо изследване. Съобразно горните предпоставки, настоящото проучване изследва и анализира мотивацията на служителите и ръководителите от бизнес структури и от общинската администрация. Изследването има за цел да анализира и извърши сравнителен анализ между мотивацията на ръководния персонал и служителите, заети в бизнеса и публичната администрация, както и нагласите на младите хора, обучаващи се в бизнес специалности, по отношение на тяхната бъдеща професионална реализация. Изследването е структурирано в три части, а именно: представяне на теоретичните и методически основи на мотивацията, мотивационният профил и компетентности; представяне на резултати от проведено анкетно проучване; обобщени заключения и изводи.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1892
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
25_split_BU_4-2015.swf 650.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов