ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ТРУД В БАНКОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ТРУД В БАНКОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДНИЯ ТРУД В БАНКОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Вечев, Венцислав
Abstract: Финансовият стабилитет на предприятието се определя от резултатите, които то реализира за съответния отчетен период. Реализацията на съответните резултати (печалби) зависи не само от размера на разполагаемия капитал, но преди всичко от разработената инвестиционна стратегия, посредством която той да бъде ангажиран в конкретни стопански операции по такъв начин, че да носи доход на своя притежател. В основата на разработването на всяка стратегия стои човекът заедно с придобитите умения, компетенции и опит. Целта на настоящата статия е да се изследва значимостта на организацията на счетоводния труд в банковите предприятия и да се очертае нейната значимост за получаването на качествен информационен продукт.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1894
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
65_split_BU_4-2015.swf 153.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов