АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Димитров, Ради
Abstract: С проектите, финансирани със средства от оперативните програми към Европейските структурни и инвестиционни фондове, се предоставя финансиране на отделни сектори и дейности под условие, като с това се цели ускоряване на интеграцията, повишаване качеството на работата и услугите, развитие на човешкия ресурс и в крайна сметка подобряване на социалната, икономическата и политическата обстановка в страните−членки от Европейския съюз. В настоящата разработка се изясняват основните проблеми при счетоводното отчитане на разходите във връзка с изпълнението на тези проекти в бюджетните организации у нас. Акцентът се поставя върху правилата за допустимост на операции и дейности при усвояването на финансовата подкрепа от съюза.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1895
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
78_split_BU_4-2015.swf 211.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов