ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Автор: Маринов, Марин; Marinov, Marin
Резюме: Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите инструменти. Настоящото изследване акцентира върху индикаторите, чрез които се прогнозират краткосрочните изменения в цените на финансовите инструменти.Technical analysis is one of the two approaches used for investment analysis of financial markets. It comprises diverse graphical and quantitative tools, which are applied in researching the price deviation of financial instruments. This research paper focuses on the indicators that are applied to forecast short-term price variations of financial instruments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1911
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
186_split_18_2012.swf 322.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов