ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В ПАЗАРНИЯ ТРЕНД ЧРЕЗ ИНДИКАТОРИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ АНАЛИЗ
Author: Маринов, Марин; Marinov, Marin
Abstract: Техническият анализ е един от двата подхода за инвестиционен анализ на финансовите пазари. Той притежава разнообразен графичен и количествен инструментариум, чрез който се изследва ценовото движение на финансовите инструменти. Настоящото изследване акцентира върху индикаторите, чрез които се прогнозират краткосрочните изменения в цените на финансовите инструменти.Technical analysis is one of the two approaches used for investment analysis of financial markets. It comprises diverse graphical and quantitative tools, which are applied in researching the price deviation of financial instruments. This research paper focuses on the indicators that are applied to forecast short-term price variations of financial instruments.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1911
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
186_split_18_2012.swf 322.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов