СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”

DLib Repository

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”

Show full item record

Title: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”
Author: Кръстев, Людмил; Krastev, Lyudmil
Abstract: В настоящата статия, на базата на официално публикувана за застрахователните дружества информация, е направен сравнителен анализ на тяхната дейност. Застъпена е тезата, че оценката на дейността на застрахователните дружества в РБългария не следва да се базира само върху генерирания премиен приход, а и върху финансовите показатели, разгледани в статията. В тази връзка е дадена оценка за рентабилността на приходите от продажби и възвръщаемостта на собствения капитал на застрахователните дружества, работещи в бранша „Общо застраховане”. The present article makes a comparative analysis of the activities of insurance companies based on officially published information. It argues that the evaluation of the activities of insurance companies in Bulgaria should be based not only on generated premium income, but also on financial indicators. In this context, an assessment is made of the return on sales and return on equity of the insurance companies operating in the field of „General insurance”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1913
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
215_split_18_2012.swf 272.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов