СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В БРАНША „ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ”
Автор: Кръстев, Людмил; Krastev, Lyudmil
Резюме: В настоящата статия, на базата на официално публикувана за застрахователните дружества информация, е направен сравнителен анализ на тяхната дейност. Застъпена е тезата, че оценката на дейността на застрахователните дружества в РБългария не следва да се базира само върху генерирания премиен приход, а и върху финансовите показатели, разгледани в статията. В тази връзка е дадена оценка за рентабилността на приходите от продажби и възвръщаемостта на собствения капитал на застрахователните дружества, работещи в бранша „Общо застраховане”. The present article makes a comparative analysis of the activities of insurance companies based on officially published information. It argues that the evaluation of the activities of insurance companies in Bulgaria should be based not only on generated premium income, but also on financial indicators. In this context, an assessment is made of the return on sales and return on equity of the insurance companies operating in the field of „General insurance”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1913
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
215_split_18_2012.swf 272.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов