ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС

DLib Repository

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС

Show full item record

Title: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС
Author: Радуканов, Сергей; Radukanov, Sergey
Abstract: В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на микроикономическо ниво (конкретни банки). Извежда се показател за комплексно обвързване на печалбата и риска (рисковопретеглена рентабилност), проследява се неговата динамика и се очертават факторите, които му оказват влияние. This paper discusses the impact of the financial crisis on the profitability and risk profile of the banking sector in our country. The problem is studied at two levels – at a macroeconomic level (the banking system as a whole) and at a microeconomic level (particular banks). An indicator is derived for a complex binding of profit and risk (riskweighted profitability), its dynamics is traced and the factors that influence it are outlined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1915
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
242_split_18_2012.swf 366.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов