ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС

DSpace/Manakin хранилище

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА ДОХОДНОСТТА И РИСКОВИЯ ПРОФИЛ НА БАНКОВИЯ СЕКТОР У НАС
Автор: Радуканов, Сергей; Radukanov, Sergey
Резюме: В статията се разглежда влиянието на финансовата криза върху доходността и рисковия профил на банковия сектор у нас. Този проблем се изследва на две равнища – на макроикономическо ниво (банкова система като цяло) и на микроикономическо ниво (конкретни банки). Извежда се показател за комплексно обвързване на печалбата и риска (рисковопретеглена рентабилност), проследява се неговата динамика и се очертават факторите, които му оказват влияние. This paper discusses the impact of the financial crisis on the profitability and risk profile of the banking sector in our country. The problem is studied at two levels – at a macroeconomic level (the banking system as a whole) and at a microeconomic level (particular banks). An indicator is derived for a complex binding of profit and risk (riskweighted profitability), its dynamics is traced and the factors that influence it are outlined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1915
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
242_split_18_2012.swf 366.8Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов