ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРИЧИНИ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В ОБЕМА И КАЧЕСТВОТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ, ОТПУСКАНИ ОТ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Маринов, Иван; Marinov, Ivan
Резюме: Високата кредитна активност на търговските банки в България по отношение на граждани и домакинства непосредствено преди навлизането на последиците от световната икономическа криза, както и стремежът на населението у нас за поддържане на качествен жизнен стандарт, са основни причини, които засилват тежестта на заемите с цел крайно потребление в кредитните портфейли на банковите институции. С влошаването на икономическите показатели в страната след началото на 2009 г. банковите институции се принуждават да променят поведението си на кредитния пазар и да търсят ефективни начини за ограничаване на непрекъснато увеличаващия се дял от необслужвани потребителски заеми сред населението. Целта на настоящото изследване да проследи тенденциите при промяната в обема и качеството на общия портфейл от потребителски заеми на банковата система за периода декември 2006 – юни 2012 г. и да се посочат основните причини за влошаване качеството на кредитите за текущи цели, отпускани от търговските банки у нас. The high credit activities of commercial banks in Bulgaria as regards citizens and households just before the consequences of the global economic crisis, as well as the efforts of local people to maintain a quality standard of living, are the main reasons which increase the burden of individual customers’ loans in the loan portfolio of bank institutions. The worsening of economic indicators in the country after the beginning of 2009 forces the banking institutions to change their behaviour on the credit market and to seek effective ways to limit the ever increasing noperforming loans among the population. The purpose of the current study is to trace the tendencies in the change of volume and quality of the banks’ overall consumer loan portfolio for the period December 2006 – June 2012, and to outline the main reasons of the worsened quality of loans extended to individuals for current needs by the local commercial banks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1919
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
263_split_18_2012.swf 337.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов