ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ

DSpace/Manakin хранилище

ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ
Автор: Ламбев, Младен; Lambev, Mladen
Резюме: Основната цел на п убликацията е да с е о чертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. Предложена за първи път в началото на 70-те години на миналия век, идеята на Дж. Тобин запазва своята актуалност и до днес е обект на сериозно внимание както в академичните среди, така и в контекста на практическото й прилагане. Разглеждайки накратко неуспешния опит на Швеция да въведе самостоятелно своя разновидност на данъка на Тобин, разработката търси поуките от него и разкрива най- съществените пречки и предизвикателства пред данъчното облагане на финансовите трансакции от финансова, политическа и организационна гледна точка. The purpose of this paper is to outline the Tobin Tax ability to solve certain problems related to the instability of financial markets, conditioned by speculative transactions. First proposed in the early 70’s of the 20th century, Tobin’s idea has retained its relevance and is still subject of attention both in academic circles and in terms of its practical implementation. Briefly reviewing the unsuccessful experience of Sweden to introduce its own type of the Tobin Tax, the paper seeks the lessons learned through it and identifies the most significant obstacles and challenges before the financial transactions taxation from financial, political and organizational point of view.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1923
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
290_split_18_2012.swf 194.9Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов