ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ

DLib Repository

ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ

Show full item record

Title: ДАНЪКЪТ НА ТОБИН И СПЕКУЛАТИВНИТЕ ВАЛУТНИ ТРАНСАКЦИИ
Author: Ламбев, Младен; Lambev, Mladen
Abstract: Основната цел на п убликацията е да с е о чертаят възможностите на „данъка на Тобин” (Tobin Tax) за решаване на някои проблеми, свързани с нестабилността на финансовите пазари под влияние на спекулативните трансакции. Предложена за първи път в началото на 70-те години на миналия век, идеята на Дж. Тобин запазва своята актуалност и до днес е обект на сериозно внимание както в академичните среди, така и в контекста на практическото й прилагане. Разглеждайки накратко неуспешния опит на Швеция да въведе самостоятелно своя разновидност на данъка на Тобин, разработката търси поуките от него и разкрива най- съществените пречки и предизвикателства пред данъчното облагане на финансовите трансакции от финансова, политическа и организационна гледна точка. The purpose of this paper is to outline the Tobin Tax ability to solve certain problems related to the instability of financial markets, conditioned by speculative transactions. First proposed in the early 70’s of the 20th century, Tobin’s idea has retained its relevance and is still subject of attention both in academic circles and in terms of its practical implementation. Briefly reviewing the unsuccessful experience of Sweden to introduce its own type of the Tobin Tax, the paper seeks the lessons learned through it and identifies the most significant obstacles and challenges before the financial transactions taxation from financial, political and organizational point of view.
URI: http://hdl.handle.net/10610/1923
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
290_split_18_2012.swf 194.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов