ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА

DLib Repository

ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА

Show full item record

Title: ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА
Author: Кънев, Александър
Abstract: Тази работа е опит да се представи и обоснове един нов парадигмален подход към философските революции. Работата се състои от две части. Първата част изследва йерархичната структура на философската дейност и показва, че възгледите за отношенията между език, мислене и действителност конституират самата основа на философията, тъй като определят до голяма степен какво тя /не/може да постигне и по този начин нейния същински предмет и същинските й задачи. Тъй като въпросните възгледи по същността си са репрезентационистки или анти,репрезентационистки, има два типа философски революции: методологически и парадигмални. Методологическите революционери въвеждат нови методи за легитимиране на вече установените репрезентационистки схващания за отношенията между мислене и действителност или пък език и действителност, докато парадигмалните революционери налагат анти,репрезентационистки възгледи за теэи отношения. Втората част на работата показва, революциите на Декарт и ранния Витгенщайн са методологически по своя характер, а тези на Кант и късния Витгенщайн парадигмални.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2004
Date: 2002


Files in this item

Files Size Format View
ParadigmsAK.pdf 459.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов