ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПАРАДИГМИ И РЕВОЛЮЦИИ В ИСТОРИЯТА НА ФИЛОСОФИЯТА
Автор: Кънев, Александър
Резюме: Тази работа е опит да се представи и обоснове един нов парадигмален подход към философските революции. Работата се състои от две части. Първата част изследва йерархичната структура на философската дейност и показва, че възгледите за отношенията между език, мислене и действителност конституират самата основа на философията, тъй като определят до голяма степен какво тя /не/може да постигне и по този начин нейния същински предмет и същинските й задачи. Тъй като въпросните възгледи по същността си са репрезентационистки или анти,репрезентационистки, има два типа философски революции: методологически и парадигмални. Методологическите революционери въвеждат нови методи за легитимиране на вече установените репрезентационистки схващания за отношенията между мислене и действителност или пък език и действителност, докато парадигмалните революционери налагат анти,репрезентационистки възгледи за теэи отношения. Втората част на работата показва, революциите на Декарт и ранния Витгенщайн са методологически по своя характер, а тези на Кант и късния Витгенщайн парадигмални.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2004
Дата: 2002


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
ParadigmsAK.pdf 459.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов