ИЗМЕРВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ АДАПТИВЕН ИЗБОРЕН КОНДЖОЙНТ АНАЛИЗ

DLib Repository

ИЗМЕРВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ АДАПТИВЕН ИЗБОРЕН КОНДЖОЙНТ АНАЛИЗ

Show full item record

Title: ИЗМЕРВАНЕ НА ГОТОВНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ АДАПТИВЕН ИЗБОРЕН КОНДЖОЙНТ АНАЛИЗ
Author: Кръстевич, Тодор; Смокова, Маруся; Krastevich, Todor; Smokova, Marusya
Abstract: В рамките на настоящото изследване се представя и тества емпиричен подход за измерване на готовността за плащане на потребителите на образователните услуги, предлагани в субституционен контекст, с ниска прозрачност на действителната потребителна стойност. Експериментира се с нова изследователска методология, основана на адаптивен изборен конджойнт анализ. В резултат на проведеното изследване се установява, че предлагането на комплексни образователни услуги не съответства в значителна степен на структурата на предпочитанията на потенциалните обучаеми. От гледна точка на финансовото управление на образователните институции съществува значителен потенциал за оптимизиране на паричните потоци, чрез преосмисляне и промяна на политиката на ценообразуване – от единни такси за обучение по различните магистърски програми в рамките на една институция, към нелинейно ценообразуване. In this study, we present and proof an empirical approach for measuring customers’ willingness-to-pay for educational services (master's programs in economics, administration and management) offered in substitution setting with low visibility of the actual consumer value. Our experiments are based on a relatively new research methodology using adaptive choice-based conjoint analysis. Based on our analysis we found the "optimal" product bundle that maximizes the share of consumers' preferences in two dimensions – institutional and competitive. We found that the present supply of integrated educational services is not relevant to the structure of preferences of the potential students. In terms of financial management of educational institutions, there is considerable potential for optimizing cash flows by rethinking and changing their price policies – from uniform charges for different master’s programs towards nonlinear pricing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2222
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
07-statia-2012.pdf 381.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов