СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР

DLib Repository

СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР

Show full item record

Title: СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР
Author: Хаджиева, Ваня; Hadjieva, Vanya
Abstract: Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни точки, които да обхващат – съдържанието на понятието пазар, класифицирането на видовете пазари, техните характеристики и особености. Обект на анализ е пазарът, като основно средище за среща между търсене и предлагане – място където се реализира размяната на блага. The market is “the heart” of every economy, is a place where supply and demand meet and where exchange of goods is put into practice. The defining of concept (market) needs to be examined from many different angles which have to include the content of the market, different kind of markets and their characteristics. The obect of this research is the market as a basic centre for supply and demand – a place where exchange of goods is realizing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2274
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2010_69_78.pdf 357.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов