СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР

DSpace/Manakin хранилище

СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СТРУКТУРИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОРГАНИЗИРАН ПАЗАР
Автор: Хаджиева, Ваня; Hadjieva, Vanya
Резюме: Пазарът е „сърцето” на всяка икономика, там е мястото където се срещат търсене и предлагане и се осъществява размяната на блага. Дефинирането на понятието "пазар" изисква то да бъде разгледано от много и различни гледни точки, които да обхващат – съдържанието на понятието пазар, класифицирането на видовете пазари, техните характеристики и особености. Обект на анализ е пазарът, като основно средище за среща между търсене и предлагане – място където се реализира размяната на блага. The market is “the heart” of every economy, is a place where supply and demand meet and where exchange of goods is put into practice. The defining of concept (market) needs to be examined from many different angles which have to include the content of the market, different kind of markets and their characteristics. The obect of this research is the market as a basic centre for supply and demand – a place where exchange of goods is realizing.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2274
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2010_69_78.pdf 357.6Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов