ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

DLib Repository

ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Show full item record

Title: ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ
Author: Цонева, Иванка; Саркисян, Карина; Илиев, Драгомир
Abstract: В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните конкурентни предимства. В рамките на настоящото изследване сме се опитали да проучим степента на действие на фирмите в тази насока, да изследваме доколко е осъзната потребността от добър фирмен имидж, да конкретизираме проблемите и трудностите, пред които са изправени българските мениджъри. In the modern global economy characterized by a highly competitive business environment, the sustainability of an appropriate image as well as the creation of a positive public perception in the long run turned into major competitive advantages. The research aimed to define the level of efforts made by the companies in this aspect and the degree of awareness of the need for a positive corporate image; to specify the problems and difficulties in this field faced by the Bulgarian managers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2332
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_134_150.pdf 697.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов