ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

DSpace/Manakin хранилище

ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ФИРМЕНАТА РЕПУТАЦИЯ – ВАЖЕН АКТИВ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИРМИ
Автор: Цонева, Иванка; Саркисян, Карина; Илиев, Драгомир
Резюме: В съвременното световно стопанство и висококонкурентата обкръжаваща среда, сред която оперират фирмите, устойчивостта на подходящ имидж, както и изграждането на положителен публичен образ в дългосрочен план, еволюира като едно от основните конкурентни предимства. В рамките на настоящото изследване сме се опитали да проучим степента на действие на фирмите в тази насока, да изследваме доколко е осъзната потребността от добър фирмен имидж, да конкретизираме проблемите и трудностите, пред които са изправени българските мениджъри. In the modern global economy characterized by a highly competitive business environment, the sustainability of an appropriate image as well as the creation of a positive public perception in the long run turned into major competitive advantages. The research aimed to define the level of efforts made by the companies in this aspect and the degree of awareness of the need for a positive corporate image; to specify the problems and difficulties in this field faced by the Bulgarian managers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2332
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook5bul2009_134_150.pdf 697.9Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов