СЪПРОТИВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ

DLib Repository

СЪПРОТИВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ

Show full item record

Title: СЪПРОТИВА КЪМ ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОМЯНА В СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТ
Author: Славов, Станимир; Slavov, Stanimir
Abstract: Организациите са принудени постоянно да се променят. Служителите реагират по различен начин на настъпващите организационни изменения. Когато хората са настроени негативно, тогава възниква съпротива. Тя може да се разглежда в много аспекти. В настоящата статия ще се спрем на социалнопсихологическия аспект. Цел на настоящата статия е да се посочат основните социалнопсихологически причини за съпротива, видовете, под които тя се проявява, както и мерките, които могат да се използват за нейното предотвратяване или намаляване. Organizations are forced to change constantly. Employees react to the occurring organizational changes in a different manner. Where there is negative attitude, there is also resistance. It can be discussed in various aspects. In this article we will place the emphasis on its socio-psychological aspect. Our aim is to point out the main socio-psychological reasons for resistance, the forms it can take, as well as the measures which can be taken to prevent it or restrict it.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2358
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2015_1_8.pdf 184.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов