ДОГОВОРНА СИЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

DSpace/Manakin хранилище

ДОГОВОРНА СИЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДОГОВОРНА СИЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Автор: Димитрова, Виолета Янева; Dimitrova, Violeta
Резюме: Измененията в договорната сила на търговците са следствие от повишаващото се равнище на концентрация в търговията на дребно посредством увеличаване на площта на физическите търговски обекти, концентрация на електронните магазини и изграждане на търговски вериги, както и чрез ускоряване на процесите на сливане, изкупуване и внедряване на собствени търговски марки. Предмет на изследване е договорната сила на търговците на дребно при преговори с доставчиците. Изяснени са понятията пазарна власт и договорна сила на търговците на дребно като купувачи. Направен е преглед на теорията в областта на силата на търговците на дребно във веригата за реализация на потребителските стоки. Изследвани са промените в концентрацията на търговията на дребно в България и договорната сила на последните при преговори, измерена чрез равнището в търговските отстъпки. The changes in the bargain power of traders are a result from the rising levels of concentration in the retail sector by increasing the area of physical outlets, the concentration of electronic stores and the establishment of retail chains, as well as by accelerating the processes of merging, buying-up, and implementing own brands. Subject of research is the bargain power of retailers at negotiations with suppliers. The concepts ‘market power’ and ‘bargain power’ of retailers as buyers are clarified. A review is made of the theory on the power of retailers within the chain of selling consumer goods. The study is on the changes in the concentration of retail trade in Bulgaria and the bargain power of the latter in negotiations, measured by the level of gross margins.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2379
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2015_1_13.pdf 520.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов