ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ РИСК

DLib Repository

ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ РИСК

Show full item record

Title: ОСОБЕНОСТИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА ВАЛУТНИЯ РИСК
Author: Николова, Ирена; Nikolova, Irena
Abstract: В условия на икономическа и финансова криза управлението на риска е един от методите за намаляване на негативния ефект върху дейността на отделните компании. Валутният риск като част от целия риск в една компания оказва както пряко, така и косвено влияние при осъществянето на нейната дейност. В настоящата студия се разглеждат факторите, влияещи на валутния риск, неговите проявления на отделните икономически нива, както и видовете откритости на риска. Risk management is one of the tools for diminishing the negative effect on the companies in the non financial sector in times of economic and financial crisis. The foreign exchange risk as a part of the whole risk in a company has a direct as well as indirect influence on its corporate activities. The factors that influence the foreign exchange risk, the different economic levels and the foreign exchange risk as well as the various exposures to the risk are presented in this paper.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2412
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2011_1_43.pdf 481.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов