МИКРОМЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – КАТО СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМА НА КОНТРОЛ

DLib Repository

МИКРОМЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – КАТО СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМА НА КОНТРОЛ

Show full item record

Title: МИКРОМЕНИДЖМЪНТ В ОРГАНИЗАЦИЯТА – КАТО СТИЛ НА УПРАВЛЕНИЕ И ФОРМА НА КОНТРОЛ
Author: Динков, Милен Емилов; Dinkov, Milen Emilov
Abstract: В статия се разглежда явлението „микромениджмънт”, считано за един от големите недостатъци на управлението. Анализирани са характерните особености на този стил на управление и основните отличителни качества на микромениджърите. На основата на направения анализ са определени причините за поява на микромениджмънт в една организация, както и възможните ефекти върху поведението и състоянието на служителите. The article examines the phenomenon “micromanagement” as one of the major disadvantages of management. The characteristics of this style of management and fundamental qualities of micromanagers have been analyzed. Based on the analysis, the causes of micromanagement in an organization and its possible effects on employees’ behaviour and condition have been defined.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2414
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2015_79_92.pdf 585.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов