КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО
Автор: Хаджиев, Виктор; HADZHIEV, V.
Резюме: В статията се изследва същността и ролята на когнитивния инструментариум в управленския процес. За целта първоначално се дефинира понятието „когнитивни подходи” на концептуално равнище. След това се разглежда взаимовръзката между когнитивните подходи и индивидуалните характеристики на човека. Акцентира се на взаимодействието между тези подходи и когнитивната стратегия, на корелацията между когнитивните подходи и чувствата на индивида. This article examines the nature and role of cognitive tools within the managerial process. For this purpose, the term “cognitive approaches” is initially defined on a conceptual level. Then the relationship between cognitive approaches and individual characteristics of people are examined. The interaction between these approaches and cognitive strategy is highlighted, as well as the correlation between cognitive approaches and the feelings of the individual.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2527
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
59_splitNSA4_2010.swf 132.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов