КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

DLib Repository

КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

Show simple item record

dc.contributor.author Хаджиев, Виктор
dc.contributor.author HADZHIEV, V.
dc.date.accessioned 2016-06-14T08:13:51Z
dc.date.available 2016-06-14T08:13:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 0323-9004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2527
dc.description.abstract В статията се изследва същността и ролята на когнитивния инструментариум в управленския процес. За целта първоначално се дефинира понятието „когнитивни подходи” на концептуално равнище. След това се разглежда взаимовръзката между когнитивните подходи и индивидуалните характеристики на човека. Акцентира се на взаимодействието между тези подходи и когнитивната стратегия, на корелацията между когнитивните подходи и чувствата на индивида. This article examines the nature and role of cognitive tools within the managerial process. For this purpose, the term “cognitive approaches” is initially defined on a conceptual level. Then the relationship between cognitive approaches and individual characteristics of people are examined. The interaction between these approaches and cognitive strategy is highlighted, as well as the correlation between cognitive approaches and the feelings of the individual. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 4;3
dc.title КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО bg_BG
dc.title.alternative Cognitive Approaches and Human Factors in Management bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
59_splitNSA4_2010.swf 132.0Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов