КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

DSpace/Manakin хранилище

КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО

Показване на основна информация на публикация

dc.contributor.author Хаджиев, Виктор
dc.contributor.author HADZHIEV, V.
dc.date.accessioned 2016-06-14T08:13:51Z
dc.date.available 2016-06-14T08:13:51Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.issn 0323-9004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2527
dc.description.abstract В статията се изследва същността и ролята на когнитивния инструментариум в управленския процес. За целта първоначално се дефинира понятието „когнитивни подходи” на концептуално равнище. След това се разглежда взаимовръзката между когнитивните подходи и индивидуалните характеристики на човека. Акцентира се на взаимодействието между тези подходи и когнитивната стратегия, на корелацията между когнитивните подходи и чувствата на индивида. This article examines the nature and role of cognitive tools within the managerial process. For this purpose, the term “cognitive approaches” is initially defined on a conceptual level. Then the relationship between cognitive approaches and individual characteristics of people are examined. The interaction between these approaches and cognitive strategy is highlighted, as well as the correlation between cognitive approaches and the feelings of the individual. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 4;3
dc.title КОГНИТИВНИ ПОДХОДИ И ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В УПРАВЛЕНИЕТО bg_BG
dc.title.alternative Cognitive Approaches and Human Factors in Management bg_BG
dc.type Article bg_BG


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
59_splitNSA4_2010.swf 132.0Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на основна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов