АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”

DSpace/Manakin хранилище

АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”
Автор: Кушева, Галя
Резюме: В студията се разглежда и анализира релацията „качество на туристическия продукт – конкурентоспособност”. Качеството на туристическия продукт се измерва чрез резултати, получени от анкетно проучване на четири хотела, проведено през август 2012 г. За оценка на конкурентоспособността на бизнеса са използвани данни за реализираните финансови резултати от дейността на четирите анализирани хотела в рамките на петгодишен период (2007-2011 г.). Студията има изразена практико-приложна насоченост. Отстоява се разбирането на автора, че повишаването на качеството на туристическия продукт повишава конкурентоспособността на бизнеса и води до постигането на по-добри финансови резултати. Настоящата разработка е част от по-обширно научно изследване, ъвместен научен проект на екип от катедри „Контрол и анализ на стопанската дейност” и „Математика и статистика”. В проекта се изследва конкурентоспособността на туристическия бизнес и се разработва модел на рейтингова система за анализ и управление на конкурентоспособността на хотелски вериги.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2607
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
30_split_5_2012.swf 927.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов