АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”

DLib Repository

АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”

Show full item record

Title: АНАЛИЗ НА ВРЪЗКАТА „КАЧЕСТВО НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ – КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА ХОТЕЛСКИ ВЕРИГИ”
Author: Кушева, Галя
Abstract: В студията се разглежда и анализира релацията „качество на туристическия продукт – конкурентоспособност”. Качеството на туристическия продукт се измерва чрез резултати, получени от анкетно проучване на четири хотела, проведено през август 2012 г. За оценка на конкурентоспособността на бизнеса са използвани данни за реализираните финансови резултати от дейността на четирите анализирани хотела в рамките на петгодишен период (2007-2011 г.). Студията има изразена практико-приложна насоченост. Отстоява се разбирането на автора, че повишаването на качеството на туристическия продукт повишава конкурентоспособността на бизнеса и води до постигането на по-добри финансови резултати. Настоящата разработка е част от по-обширно научно изследване, ъвместен научен проект на екип от катедри „Контрол и анализ на стопанската дейност” и „Математика и статистика”. В проекта се изследва конкурентоспособността на туристическия бизнес и се разработва модел на рейтингова система за анализ и управление на конкурентоспособността на хотелски вериги.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2607
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
30_split_5_2012.swf 927.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов