УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DSpace/Manakin хранилище

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Автор: Зайкърова, Елис
Резюме: Днес смисълът на доброто управление намира израз предимно в разработване и прилагане на такива политики, програми, стратегии, закони и нормативни актове, насочени към задоволяване на обществените потребности и подобряване качеството на живот чрез разумно и рационално използване на природните ресурси по начин, който не лишава бъдещите поколения да задоволят своите нужди. Обект на изследване в настоящото изложение е устойчивото развитие, а предмет – бедността и предизвикателствата пред устойчивото развитие в България. Основна цел – да се изведат на преден план основните проблеми и значимостта на политиките на ефективна заетост, на доходите и образованието, както и на ефективна демографска политика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2666
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
297_split_5_2012.swf 454.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов