УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

DLib Repository

УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Show full item record

Title: УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В БЪЛГАРИЯ. ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Author: Зайкърова, Елис
Abstract: Днес смисълът на доброто управление намира израз предимно в разработване и прилагане на такива политики, програми, стратегии, закони и нормативни актове, насочени към задоволяване на обществените потребности и подобряване качеството на живот чрез разумно и рационално използване на природните ресурси по начин, който не лишава бъдещите поколения да задоволят своите нужди. Обект на изследване в настоящото изложение е устойчивото развитие, а предмет – бедността и предизвикателствата пред устойчивото развитие в България. Основна цел – да се изведат на преден план основните проблеми и значимостта на политиките на ефективна заетост, на доходите и образованието, както и на ефективна демографска политика.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2666
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
297_split_5_2012.swf 454.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов