ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ МАРКИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ МАРКИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ МАРКИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ВЕРИГИ
Автор: Сакакушев, Милен; Sakakushev, Milen
Резюме: В разработката се разглеждат основни постановки, свързани с установяване на резултатите от използване на собствени марки в дейността на търговските вериги. Извършва се същностна характеристика и се очертава взаимовръзката на понятията „икономически ефект“ и „икономическа ефективност“. Определят се примерни критерии и се открояват основни показатели за изследване на икономическата ефективност. Извършва се фрагментарно емпирично изследване на икономическия ефект и икономическата ефективност от използването на конкретна собствена марка. This study discusses some major formulations related to evaluating the results of using private labels in the activity of retail chains. Their essential characteristics are presented and the relationship between the terms “economic effect” and “economic efficiency” is outlined. Sample criteria are set and major markers for their research are determined. Fragmentary empirical research is carried out on the economic effect and the economic efficiency of the use of a competitive private label.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2697
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
243_split_9_2015.swf 598.1Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов