ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА ФАКТОРИТЕ, ОКАЗВАЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАЗКРИВАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ” РАБОТНИ МЕСТА В БЪЛГАРИЯ
Author: Тодоров, Евгени; Todorov, Evgeni
Abstract: Целта на разработката е да се оцени потенциалът за създаване и развитие на ,,зелени” работни места в България. Поставени са следните конкретни задачи:  Да бъде анализирана националната политика по отношение на „зелените” работни места и да бъдат посочени добри „зелени” практики в страната, където се реализира „зелена” заетост.  Чрез емпирични изследвания да бъдат изведени и оценени факторите на въздействие при разкриване на „зелени” работни места.  Да бъдат анализирани получените оценки, като резултатите от тях да послужат за извеждането на стратегически насоки относно бъдещата политика за развитие на „зелената” заетост в страната. Теза на разработката е, че е необходимо преразглеждане на действащата национална политика по отношение на „зелената” заетост и налагането на системни мерки за увеличаването й, като фактор за постигането на „устойчив” и „интелигентен” растеж. The aim of the study is to evaluate the potential for the creation and development of green jobs in Bulgaria. Following specific tasks are enclosed: • To analyze the national green jobs’ policy and to systemize the good green practices in the country, in particular, those creating green jobs. • To display and evaluate through empirical research the impact factors determinant for establishment of green jobs. • To analyze the estimates of impact factors and to draw a strategic guidance on future policy for development of green jobs in the country. The main thesis of the study is that a revision of the current national policy on "green" jobs is needed as well as the enforcement of systematic measures to increase green employment as a key factor for achieving sustainable and smart growth.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2701
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
354_split_9_2015.swf 551.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов