ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Author: Тодоров, Тодор; Todorov, Todor
Abstract: Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната икономика е развитието на международната търговия. Външнотърговската ориентация на всяка държава се превръща в ключов въпрос за нейното бъдеще и просперитет поради изостряне на международната конкуренция в резултат от протичащия процес на глобализация. Най-близкият до България високоразвит, ефективен, платежоспособен и стабилен пазар е този на ЕС. Евросъюзът е основният ни търговски партньор, тъй като поне половината от осъществената външна търговия е с направление от и към страните от ЕС. Останалите възможни направления на търговско-икономическите връзки – балканско, руско, арабско, близкоизточно, американско, азиатско и прочие не са задържащ фактор, а обективно необходимо условие за просперитет. The strategic geographical location of Bulgaria is a crucial prerequisite for participation in the ongoing global political, economic, social and cultural processes. One of the ways for integration of countries in the global economy is international trade. The foreign trade orientation of every state has become a key issue for its future development and prosperity. This is a result of the intensification of international competition due to the process of globalization. The main trade partner of Bulgaria is the European Union – this is the most highly developed, operative, solvent and stable market in the surrounding area. More than half of the foreign trade is directed to or received from the countries which are part of the Union. The other possible economic and trade relations – with the Balkans, Russia, the Arab countries, the Middle East, Americas, Asia and so on, are not an impeding circumstance, but an essential factor for prosperity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2719
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
149_split_10_2015.swf 484.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов