ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ
Автор: Тодоров, Тодор; Todorov, Todor
Резюме: Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната икономика е развитието на международната търговия. Външнотърговската ориентация на всяка държава се превръща в ключов въпрос за нейното бъдеще и просперитет поради изостряне на международната конкуренция в резултат от протичащия процес на глобализация. Най-близкият до България високоразвит, ефективен, платежоспособен и стабилен пазар е този на ЕС. Евросъюзът е основният ни търговски партньор, тъй като поне половината от осъществената външна търговия е с направление от и към страните от ЕС. Останалите възможни направления на търговско-икономическите връзки – балканско, руско, арабско, близкоизточно, американско, азиатско и прочие не са задържащ фактор, а обективно необходимо условие за просперитет. The strategic geographical location of Bulgaria is a crucial prerequisite for participation in the ongoing global political, economic, social and cultural processes. One of the ways for integration of countries in the global economy is international trade. The foreign trade orientation of every state has become a key issue for its future development and prosperity. This is a result of the intensification of international competition due to the process of globalization. The main trade partner of Bulgaria is the European Union – this is the most highly developed, operative, solvent and stable market in the surrounding area. More than half of the foreign trade is directed to or received from the countries which are part of the Union. The other possible economic and trade relations – with the Balkans, Russia, the Arab countries, the Middle East, Americas, Asia and so on, are not an impeding circumstance, but an essential factor for prosperity.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2719
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
149_split_10_2015.swf 484.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов