ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Тодоров, Тодор
dc.contributor.author Todorov, Todor
dc.date.accessioned 2016-06-17T11:25:08Z
dc.date.available 2016-06-17T11:25:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 1313-6542
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2719
dc.description.abstract Стратегическото географско разположение на България е решаваща предпоставка за участие в протичащите в световен мащаб политически, икономически, социални и културни процеси. Една от формите за интегриране на страните в световната икономика е развитието на международната търговия. Външнотърговската ориентация на всяка държава се превръща в ключов въпрос за нейното бъдеще и просперитет поради изостряне на международната конкуренция в резултат от протичащия процес на глобализация. Най-близкият до България високоразвит, ефективен, платежоспособен и стабилен пазар е този на ЕС. Евросъюзът е основният ни търговски партньор, тъй като поне половината от осъществената външна търговия е с направление от и към страните от ЕС. Останалите възможни направления на търговско-икономическите връзки – балканско, руско, арабско, близкоизточно, американско, азиатско и прочие не са задържащ фактор, а обективно необходимо условие за просперитет. The strategic geographical location of Bulgaria is a crucial prerequisite for participation in the ongoing global political, economic, social and cultural processes. One of the ways for integration of countries in the global economy is international trade. The foreign trade orientation of every state has become a key issue for its future development and prosperity. This is a result of the intensification of international competition due to the process of globalization. The main trade partner of Bulgaria is the European Union – this is the most highly developed, operative, solvent and stable market in the surrounding area. More than half of the foreign trade is directed to or received from the countries which are part of the Union. The other possible economic and trade relations – with the Balkans, Russia, the Arab countries, the Middle East, Americas, Asia and so on, are not an impeding circumstance, but an essential factor for prosperity. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 10;8
dc.subject международна търговия bg_BG
dc.subject външнотърговска ориентация bg_BG
dc.subject износ bg_BG
dc.subject внос bg_BG
dc.subject international trade bg_BG
dc.subject foreign trade orientation bg_BG
dc.subject export bg_BG
dc.subject import bg_BG
dc.title ВЪНШНОТЪРГОВСКА ОРИЕНТАЦИЯ НА БЪЛГАРИЯ bg_BG
dc.title.alternative FOREIGN TRADE ORIENTATION OF BULGARIA bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
149_split_10_2015.swf 484.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов