ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

DLib Repository

ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Show full item record

Title: ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБНОВЯВАНЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Author: Ангелов, Илиян; Angelov, Iliqn
Abstract: В статията се разглеждат стопански субекти, произвеждащи машини и оборудване с общо и специално предназначение от сектор „преработващата промишленост“. Акцентира се върху връзката между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността, анализирайки ги въз основа на показателите: цена на продукта, качество на продукта, равнище на квалификация на персонала, износ на продукция, възраст на машините и оборудването и обновяване на технологиите. Установява се съществуването на силна статистически значима връзка между технико-технологичното обновяване и конкурентоспособността и се дават препоръки, насочени към мениджърите на машиностроителните предприятия. The article examines business entities that manufacture machinery and equipment with general and special purpose in the manufacturing industry sector. Emphasis is placed on the relationship between technical and technological renovation and competitiveness, analyzing them based on the indicators: product price, product quality, level of qualification of the staff, export of finished products, age of machines and equipment and renovation of technology. The paper establishes the existence of a strong statistically significant relationship between technical and technological renovation and competitiveness and makes recommendations for managers of mechanical engineering enterprises.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2752
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
465_split_10_2015.swf 464.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов