РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

DLib Repository

РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ

Show full item record

Title: РАЗСЪЖДЕНИЯ ЗА НЕОКЛАСИЧЕСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ
Author: Михайлов, Пеню; MIHAYLOV, P.
Abstract: В статията се дискутира по актуални въпроси относно плурализма в преподаването на икономически знания, като се търси отговор на въпросите: - Безупречна ли е в научно основание неокласическата икономическа теория; - Теория или емпирични знания; - Математика или икономика. В заключение се правят обосновани предложения относно преподаването на икономическите дисциплини във висшите училища. The article discusses topical issues of pluralism in the teaching of economic knowledge, seeking answers to the following questions: - Is neoclassical economic theory sound in its scientific basis; - Theory or empirical knowledge; - Mathematics or economics. Well-grounded suggestions on teaching economic disciplines in universities are made in conclusion.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2783
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
48_splitNSA2_2012.swf 627.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов