ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)

DSpace/Manakin хранилище

ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)
Автор: Стоянов, Велчо
Резюме: Трите понятия, които са в заглавието на настоящата статия, са основополагащи за финансите въобще и за публичните финанси в частност. В продължение на тяхната над тривековна история те са претърпели една еволюция, която може да бъде оценена и негативно. Целта на настоящата статия е трояка: първо, да се изясни класическото им съдържание, второ, да се разкрият негативните отклонения от класическото им съдържание, роля и значение, и трето, да се обоснове необходимостта и целесъобразността от възобновяването на класическите им измерения. Тъй като публичните финанси въобще и трите техни категории, предмет на изследване и коментар в настоящата статия, имат не само чисто фискални, но така също и политически и социално-културни измерения, обръщаме необходимото внимание и на тях. Доколкото и трите изследвани и коментирани финансови категории имат законова регламентация, искаме да подчертаем препоръката още на Аристотел за трайността на законите, защото „лекомислената смяна на съществуващите закони с нови означава отслабване на силата на закона”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2798
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
48_PDFsam_NSA1_2013.swf 666.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов