ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)

DLib Repository

ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка)

Show simple item record

dc.contributor.author Стоянов, Велчо
dc.date.accessioned 2016-06-23T07:12:27Z
dc.date.available 2016-06-23T07:12:27Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.issn 0323-9004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/2798
dc.description.abstract Трите понятия, които са в заглавието на настоящата статия, са основополагащи за финансите въобще и за публичните финанси в частност. В продължение на тяхната над тривековна история те са претърпели една еволюция, която може да бъде оценена и негативно. Целта на настоящата статия е трояка: първо, да се изясни класическото им съдържание, второ, да се разкрият негативните отклонения от класическото им съдържание, роля и значение, и трето, да се обоснове необходимостта и целесъобразността от възобновяването на класическите им измерения. Тъй като публичните финанси въобще и трите техни категории, предмет на изследване и коментар в настоящата статия, имат не само чисто фискални, но така също и политически и социално-културни измерения, обръщаме необходимото внимание и на тях. Доколкото и трите изследвани и коментирани финансови категории имат законова регламентация, искаме да подчертаем препоръката още на Аристотел за трайността на законите, защото „лекомислената смяна на съществуващите закони с нови означава отслабване на силата на закона”. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 1;4
dc.subject държавен бюджет bg_BG
dc.subject данъчен суверенитет bg_BG
dc.subject фискална дисциплина bg_BG
dc.title ДАНЪЧЕН СУВЕРEНИТЕТ, ДЪРЖАВЕН БЮДЖЕТ, ФИСКАЛНА ДИСЦИПЛИНА (от експертна и културологична гледна точка) bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
48_PDFsam_NSA1_2013.swf 666.6Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов