ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ
Автор: Илиев, Георги; ILIEV, G.
Резюме: В отговор на въпроса: какво се отразява по счетоводен път – се разисква по обекта (обсега, обхвата) и предмета на счетоводството. Счетоводната методология се дискутира в отговор на въпроса: как се изяснява счетоводният обект. Осмислянето на счетоводния мониторинг е породено от желанието за преодоляване отрицателното влияние на фактора ”време”. Счетоводният аутсорсинг се свързва с желанието за постигане на по-висока рационалност и ефективност от практикуваните счетоводни знания. Споделя се разбирането, че математизацията на счетоводството има значимост само за структури на мезо- и микроравнище, а също и при създаването на следващи поколения счетоводни програми продукти. A response to the question: what is reflected by accounting methods, by subject (range, scope) and the subject of accounting is discussed. Accounting methodology is discussed in reply to the question: how is the accounting object clarified. Deciphering account monitoring is driven by the desire to overcome the negative influence of the "time" factor. Accounting outsourcing is associated with the desire to achieve higher efficiency and rationality of applied accounting knowledge. It is believed that applying mathematics to accounting has significance only for structures at meso and micro levels, as well as in the creation of next-generation accounting software.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2820
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
7_splitNSA3_2012.swf 546.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов