ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА КЪМ СЧЕТОВОДНАТА МИСЪЛ
Author: Илиев, Георги; ILIEV, G.
Abstract: В отговор на въпроса: какво се отразява по счетоводен път – се разисква по обекта (обсега, обхвата) и предмета на счетоводството. Счетоводната методология се дискутира в отговор на въпроса: как се изяснява счетоводният обект. Осмислянето на счетоводния мониторинг е породено от желанието за преодоляване отрицателното влияние на фактора ”време”. Счетоводният аутсорсинг се свързва с желанието за постигане на по-висока рационалност и ефективност от практикуваните счетоводни знания. Споделя се разбирането, че математизацията на счетоводството има значимост само за структури на мезо- и микроравнище, а също и при създаването на следващи поколения счетоводни програми продукти. A response to the question: what is reflected by accounting methods, by subject (range, scope) and the subject of accounting is discussed. Accounting methodology is discussed in reply to the question: how is the accounting object clarified. Deciphering account monitoring is driven by the desire to overcome the negative influence of the "time" factor. Accounting outsourcing is associated with the desire to achieve higher efficiency and rationality of applied accounting knowledge. It is believed that applying mathematics to accounting has significance only for structures at meso and micro levels, as well as in the creation of next-generation accounting software.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2820
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
7_splitNSA3_2012.swf 546.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов