НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА УНИБИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ЕВРОПА 2020”

DSpace/Manakin хранилище

НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА УНИБИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ЕВРОПА 2020”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НОВИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ МОДЕЛИ – ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА УНИБИТ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА „ЕВРОПА 2020”
Автор: Върбанова-Денчева, Кристина; Янкова, Иванка
Резюме: Системните усилия за реализирането на стратегиите за извеждане на образователните програми, по които се осъщест- вява обучението в акредитираните академични структури, среща комплексни проблеми, основно в две направления: проблеми на подготовката на преподаватели на равнището на високотехнологичната среда и проблеми на съдържанието на учебните програми, адекватно на потребностите на обществото и на бизнеса. Дискутираните въпроси в доклада и приведените примери от успешни практики на УниБИТ обхващат методологически въпроси на преустройството на образователния процес, включително и утвърдените в бизнеса „корпоративни университети”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2964
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n9_107_tom1Konf_80 tom 1.pdf 309.5Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов