ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

DLib Repository

ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Show full item record

Title: ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Author: Решеткова, Атанаска
Abstract: Изследването и моделирането на потребителската удовлетвореност изисква установяване на степента на съответствие между предварително наличните в съзнанието на потребителите очаквания с действителния опит с продукта. Настоящият доклад представя същността на двата основни подхода, прилагани при измерване на асиметрията в очакванията и възприеманото представяне на продукта в процеса на потребление, като се изтъкват слабостите и предимствата на всеки от тях, обобщени на база досегашния опит на изследователи в областта на потребителското поведение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3010
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n17_141_tom3_tom_III_.pdf 253.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов