ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

DSpace/Manakin хранилище

ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПОДХОДИ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОЧАКВАНИЯТА КЪМ ПРОДУКТА ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ
Автор: Решеткова, Атанаска
Резюме: Изследването и моделирането на потребителската удовлетвореност изисква установяване на степента на съответствие между предварително наличните в съзнанието на потребителите очаквания с действителния опит с продукта. Настоящият доклад представя същността на двата основни подхода, прилагани при измерване на асиметрията в очакванията и възприеманото представяне на продукта в процеса на потребление, като се изтъкват слабостите и предимствата на всеки от тях, обобщени на база досегашния опит на изследователи в областта на потребителското поведение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3010
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n17_141_tom3_tom_III_.pdf 253.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов