ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”

DSpace/Manakin хранилище

ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”
Автор: Щерев, Николай; Игнатов, Дариел
Резюме: С навлизането на услугите в живота на крайноте и бизнес потребителите все повече на преден план излиза въпроса за организация на маркетинговата дейност на тези фирми. Традиционното разбиране, което се наблюдава в голямата част от българските фирми от този сектор на икономиката е традиционно и обхваща основно структурното включване на маркетинга. Практиката показва, че мястото на маркетинга в сектора на услугите е далеч от добрите световни практики. Това налага да се разгледат следните въпроси: какво представлява организацията на фирмата и как да се премине от организация на производството към организация на маркетинга във фирмите от сектор услуги. Докладът представлява теоретико- методологическо изследване, в което в първия параграф са разгледани теоретичните основи на организация и организация на маркетинга, а във втория параграф са представени методически указания използване на съвременна организация на маркетинга. В изводите са посочени някои основни лимитиращи фактори.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3022
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
n21_172_tom3_tom_III_.pdf 658.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов