ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”

DLib Repository

ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”

Show full item record

Title: ОРГАНИЗИРАНЕТО НА МАРКЕТИНГА КАТО ФАКТОР ЗА РАСТЕЖ В СЕКТОР „УСЛУГИ”
Author: Щерев, Николай; Игнатов, Дариел
Abstract: С навлизането на услугите в живота на крайноте и бизнес потребителите все повече на преден план излиза въпроса за организация на маркетинговата дейност на тези фирми. Традиционното разбиране, което се наблюдава в голямата част от българските фирми от този сектор на икономиката е традиционно и обхваща основно структурното включване на маркетинга. Практиката показва, че мястото на маркетинга в сектора на услугите е далеч от добрите световни практики. Това налага да се разгледат следните въпроси: какво представлява организацията на фирмата и как да се премине от организация на производството към организация на маркетинга във фирмите от сектор услуги. Докладът представлява теоретико- методологическо изследване, в което в първия параграф са разгледани теоретичните основи на организация и организация на маркетинга, а във втория параграф са представени методически указания използване на съвременна организация на маркетинга. В изводите са посочени някои основни лимитиращи фактори.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3022
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n21_172_tom3_tom_III_.pdf 658.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов