ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРАНТУРА КАТО ФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ – ОРГАНИЗАЦИОННИ ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

DLib Repository

ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРАНТУРА КАТО ФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ – ОРГАНИЗАЦИОННИ ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ

Show full item record

Title: ОБУЧЕНИЕТО В ДОКТОРАНТУРА КАТО ФОРМА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЗНАНИЯ – ОРГАНИЗАЦИОННИ ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ
Author: Лилова, Румяна; Денева, Анета
Abstract: „Подготвителното време” на всеки млад изследовател започва от студентската скамейка, като особено значение има обучението в третата степен на висшето образование – докторантурата. Анализът на нормативната база и финансирането на обучението на докторанти поставя на вниманието на академичните преподаватели, висшите училища и МОН множество въпроси относно организацията на обучението, стимулирането на научните ръково- дители; възможностите за специализации на докторантите в практиката; финансирането на разходите по процедурата за защита, обвързването на стипендиите на редовните докторанти с успешната защита на дисертационния труд и др., на които авторите на настоящия доклад търсят решение.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3051
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
n16_151_tom1Konf_80 tom 1.pdf 298.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов