ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУМЪНИЯ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

DLib Repository

ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУМЪНИЯ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Show full item record

Title: ПОЛИТИКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РУМЪНИЯ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЯХНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Author: Панагорец, Йоана; Панагорец, Драгош
Abstract: В Румъния опазването на околната среда се появява като са- мостоятелна област на националната политика през 1990 г., когато за първи път е учредено Министерството на околната среда. Стратегиите за развитие на националната екологична политика в предприсъединителния и следприсъединяването период са оформени от приоритетите на присъединяването на Румъния към Европейския съюз. Те са съобразени наред с това и с потребностите и приорите- тите на страната. Настоящата статия е посветена на принципите и целите на политиките за опазване на околната среда в Румъния, както и на финансовите инструменти и институции, участващи в осъществяването на тези политики. В Румъния проблемите на околната среда са от жизнено важно значение. Това се отнася най-вече за онези от тях, които са резултат от замърсяването на местно ниво, резултат предимно от употребата на нефт и нефтени продукти, от минната промишленост, обработката на руди и нефт, експлоатацията на ТЕЦ, химическата, дървообработващата и целулозна промишленост, металургията, електротехническата промишленост и машиностроенето, циментовата промишленост, транспорта, комуналните услуги и селското стопанство.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3072
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p597__BMBook4bul2016_31_45.pdf 553.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов