ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DLib Repository

ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Show full item record

Title: ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Author: Георгиева, Даниела
Abstract: Целта на настоящата разработка е да се представят особеностите на обезценката на нетекущите активи като проявление на принципа на консерватизъм в счетоводството и оценяването чрез приблизителни счетоводни оценки. Представени са основните постановки на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор по въпроса за установяването на възстановимата стойност на нетекущите активи в бюджетните организации от гледна точка на спецификата им на активи, които не генерират самостоятелно парични потоци. На фона на международната практика са коментирани и правилата и изискванията за обезценка у нас.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3082
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p547__BMBook1bul2016_38_51.pdf 486.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов