ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

DSpace/Manakin хранилище

ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОБЕЗЦЕНКА НА НЕТЕКУЩИ АКТИВИ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Автор: Георгиева, Даниела
Резюме: Целта на настоящата разработка е да се представят особеностите на обезценката на нетекущите активи като проявление на принципа на консерватизъм в счетоводството и оценяването чрез приблизителни счетоводни оценки. Представени са основните постановки на Международните счетоводни стандарти за публичния сектор по въпроса за установяването на възстановимата стойност на нетекущите активи в бюджетните организации от гледна точка на спецификата им на активи, които не генерират самостоятелно парични потоци. На фона на международната практика са коментирани и правилата и изискванията за обезценка у нас.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3082
Дата: 2016


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p547__BMBook1bul2016_38_51.pdf 486.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов