ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

DLib Repository

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

Show full item record

Title: ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ
Author: Джусубалиева, Д. М.
Abstract: Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Репуб- лика Казахстан активно прилага такива нови информационни техноло- гии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на материала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното обучение. Това обучение дава възможност на студентите да се обучават на разстояние от образователния център и по такъв начин се разширяват образователните граници, които даже излизат от рамките на една държава. В статията са показани основните направления и начините за реализация на дистанционното обучение във висшите училища на Република Казахстан, като се анализират техните предимства и проблеми при прилагане на дистанционно-образователните технологии.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3100
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
p503__NSABook3bul2015_3_16.pdf 3.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов