ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ
Автор: Джусубалиева, Д. М.
Резюме: Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Репуб- лика Казахстан активно прилага такива нови информационни техноло- гии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на материала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното обучение. Това обучение дава възможност на студентите да се обучават на разстояние от образователния център и по такъв начин се разширяват образователните граници, които даже излизат от рамките на една държава. В статията са показани основните направления и начините за реализация на дистанционното обучение във висшите училища на Република Казахстан, като се анализират техните предимства и проблеми при прилагане на дистанционно-образователните технологии.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3100
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
p503__NSABook3bul2015_3_16.pdf 3.049Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов