ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

DLib Repository

ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ

Show simple item record

dc.contributor.author Джусубалиева, Д. М.
dc.date.accessioned 2017-03-07T08:12:25Z
dc.date.available 2017-03-07T08:12:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.issn 0323-9004
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10610/3100
dc.description.abstract Едно от основните изисквания на световното общество към подготовката на специалистите е качественото образование. Репуб- лика Казахстан активно прилага такива нови информационни техноло- гии в учебния процес, които спомагат за качественото усвояване на материала. Едни от перспективните образователни технологии са технологиите на дистанционното обучение. Това обучение дава възможност на студентите да се обучават на разстояние от образователния център и по такъв начин се разширяват образователните граници, които даже излизат от рамките на една държава. В статията са показани основните направления и начините за реализация на дистанционното обучение във висшите училища на Република Казахстан, като се анализират техните предимства и проблеми при прилагане на дистанционно-образователните технологии. bg_BG
dc.publisher АИ "Ценов" bg_BG
dc.relation.ispartofseries 3;1
dc.subject дистанционно обучение bg_BG
dc.subject модул bg_BG
dc.subject дистанционни технологии bg_BG
dc.subject обучаващ bg_BG
dc.subject интернет bg_BG
dc.subject електронен контент bg_BG
dc.subject цифрови образователни ресурси bg_BG
dc.subject самостоятелна работа bg_BG
dc.title ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И ЗНАНИЯ bg_BG
dc.type Article bg_BG


Files in this item

Files Size Format View
p503__NSABook3bul2015_3_16.pdf 3.049Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов