ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Author: Божинов, Божидар
Abstract: Навлизането на новите информационни и комуникационни технологии в банковия бизнес радикално променя същността и характера на банковата дейност. Успоредно с конкурентните предимства и прекия икономически ефект от навлизането на високотехнологичните иновации в банковия сектор, кредитните институции се изправят и пред редица предизвикателства, едно от които е и гарантиране сигурността на предоставяните продукти и свързаната с тях информация. Основната цел на настоящото изследване е изясняване на същността, проявленията и методите за управление на информационната безопасност в търговската банка. Особен акцент се поставя върху източниците на операционен риск в търговската банка, оказващи непосредствено влияние върху потенциала за увеличаване на риска, свързан с информационната сигурност, като се разглежда ролята на банковия мениджмънт в управлението на този процес и методите и механизмите за намаляване на проявленията на разглеждания риск.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3115
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p583__BMBook3bul2016_7_23.pdf 828.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов