ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕННИЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ – НОВИ КОНЦЕПЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ

DLib Repository

ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕННИЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ – НОВИ КОНЦЕПЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ

Show full item record

Title: ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕННИЕ В БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ – НОВИ КОНЦЕПЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕЛИ
Author: Емилова, Петя
Abstract: Системите за електронно обучение (ЕО) се налагат като ключов мениджърски инструмент в бизнес стратегиите за управление на човешкия ресурс, за усъвършенстване на ефективността на процесите на професионално израстване на персонала и за развитие на корпоративното знание. Целта на статията е да представи някои от новите концепции за ЕО – екосистема за ЕО, обучение в сътрудничество, учене през целия живот, повсеместно обучение, ЕО като метод за създаване на знания и генериране на колективна интелигентност. Също така да очертае потенциала на ключовите информационни технологии – мобилни технологии, Web 2.0 и облачни услуги за развитието на ефективни стратегии и модели за използване на ЕО, неговото превръщане в резултатна и ефективна бизнес практика и налагане като водеща, електронно реализирана дейност (е-дейност). За постигане на целта на научната статия са използвани логически методи като анализ, синтез и сравнение, теоретични изследователски методи като абстрахиране и обобщаване. Основният емпиричен метод, който е приложен, е моделирането.
URI: http://hdl.handle.net/10610/3119
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
p584__BMBook3bul2016_24_49.pdf 739.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов